+358 40 168 6300

    

Blogi

 
 • KRIISIÄ PUKKAA

  Onhan se elämä työntänyt eteen monenlaisia kriisejä. Kriisit kuitenkin kuuluvat elämään ja jokainen kohtaa niitä jossakin elämänsä vaiheessa. Olisin siis varsinainen ihme, jos väittäisin etten ole koskaan kokenut minkäänlaista kriisiä.

   

  Mikä ihmeen kriisi?

  Kriisi on uusi tilanne, josta emme selviä aikaisemmin oppimillamme keinoilla, toisin sanoen aikaisemmat ongelmanratkaisukeinomme eivät sovi uuteen tilanteeseen.

  Kriisejä on monenlaisia, jokaisella omanlaisensa. Kohtaamme ne omalla tavallamme. Erilaiset elämänvaiheet ja tapahtumat aiheuttava kriisejä. Kriisin taustalla voi olla jokin äkillinen muutos tai vaihtoehtoisesti kriisin voi muodostaa monet yhtäaikaiset tapahtumat. Myös ennakoitavissa oleva ja positiivinen asia voi aiheuttaa kriisin, jos se tuntuu liian suurelta ja hallitsemattomalta.

   

  Erilaisset kriisit

  Kriisit voidaan jakaa kehitys- ja elämänkriiseihin sekä äkillisiin (traumaattisiin) kriiseihin.

  Kehitys- ja elämänkriisit ovat osa normaalia elämää. Tällaisen kriisin voi aiheuttaa täysin tavallinen ja normaali asia tai tapahtuma, jos siitä selvytyminen jostain syystä tuntuu ylivoimaiselle. Usein koemme kriisin siirtyessämme uuteen elämänvaiheeseen. Kriisi yleisesti ottaen tarkoittaakin käännekohtaa, jolloin joudumme kohtaamaan tulevaisuuden uudella tavalla.

  Normaaleja kriisejä aiheuttavia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä tai lasten aikuistuminen ja kotoa poismuutto, avioero, työttömyys tai eläkkeelle jääminen. Tai mikä muu tahansa elämää ja perusturvallisuutta heikentävä tapahtuma tai asia.

  Äkillinen kriisi syntyy yleensä jonkin epänormaalin, äkillisen tai yllättävän tapahtuman johdosta, se on odottamaton ja voimakas. Siihen ei ole pystynyt valmistautumaan ennakolta millään tavalla.

  Kriisi voi olla traumaattinen monesta syystä, kuten esimerkiksi kun kohtaamme äkillisesti kuoleman tai avioeron, meidät yllättäen irtisanotaan tai näemme tai olemme osallisia liikenneonnettomuudessa. Tämän johdosta tunnemme turvattomuutta ja mieleemme nousee erilaisia tunteita, esimerkiksi pelkoa, vihaa, turvattomuutta, häpeää tai syyllisyyttä. Myös keho voi reagoida eri tavoin. Tämä voi olla pelottavaa, mutta voimakkaat tuntemukset ovat aivan normaali tapa reagoida epänormaaliin ja uhkaavaan tilanteeseen.

   

  Kriisin vaiheet

  Useimmat meistä käyvät kriisin läpi neljän vaiheen kautta. Vaiheet voivat olla yhtäaikaa päällekäin tai voimme palata johonkin vaiheeseen aina uudelleen ja uudelleen. Jokainen käy kriisinsä läpi omassa tahdissaaan ja järjestyksessään, mutta useimmiten sieltä kuitenkin löytyvät sokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe.

  Sokkivaihe

  Sokkivaiheella tarkoitetaan ensimmäisiä hetkiä, kun olemme kuulleet mieltämme järkyttävän asian tai tilanteen. Heti alkuun olemme kykenemättömiä käsittelemään uutta vaikeaa tilannetta. Saatamme jopa kieltää sen. Emme etukäteen tiedä, kuinka reagoimme tällaisessa tilanteessa. Voi olla, että lamaannumme täysin tai vaihtoehtoisesti jatkamme käsittämättömän rauhallisesti toimintaamme kuin mitään ei olisi tapahtunut.

  Mieli suojautuu järkyttävältä asialta, jota se ei vielä pysty käsittelemään. Tilanne voi tulla äkisti ja täysin ennalta odottamatta. Toisaalta se voi olla asia, joka on meitä vaivannut jo pitkään mutta emme ole hahmottaneet kokonaisuutta ennen kuin se yhtä äkkiä kirkastuu meille, mutta emme vielä ymmärrä mitä se tarkoittaa.

  Reaktiovaihe

  Reaktiovaiheessa alamme ymmärtää tapahtumat todeksi. Tunteet alkavat myllertää ja mielialat voivat heilahdella laidasta laitaan. Reaktiomme ovat erilaisia, mutta itku, levottomuus ja pelko ovat tavallisia tunteita, lisäksi keho käy kierroksilla ja sydän voi tykyttää hurjaa vauhtia, meitä huimaa eikä uni tule. Alamme etsiä syyllistä tapahtumille.

  Käsittelyvaihe

  Käsittelyvaiheessa tapahtumia veivataan edestakaisin, puhutaan ja sanoitetaan tapahtunutta. Joillekin tulee tarve vetäytyä omiin oloihin. Tunteet jylläävät edelleen, on vihaa, pelkoa, katkeruutta ja ikävää. Tunnetilat voivat vaihdella vauhdilla. Keskittyminen on vaikeaa. Tämä vaihe voi olla hyvin uuvuttava.

  Uudelleen suuntautumisen vaihe

  Uudelleen suuntautumisen vaiheessa alkaa löytyä uusi tasapaino. Ajatuksemme alkavat suuntautua tulevaan. Haavamme parantuu ja tilalle tulee arpi. Se on muisto aikaisemmasta, mutta ei estä jatkamasta elämäämme.

   

  Kriisistä selviytyminen

  Kaikille ihmisille ei tule kriisiä yhtä helposti elämänmuutoksista, mutta joillekin niiden kokeminen on raskaampaa. He tarvitsevat aikaa ja tukea muutoksista selviämiseen. Meillä jokaisella on omat tapamme selviytyä vaikeista elämäntapahtumista.

  Usein käy myös niin, että kriisiä läpikäydessämme käymme samalla läpi aikaisempia tapahtumia. Tämän avulla voimme uudelleen arvioida tilannetta. Aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat siihen, kuinka koemme tilanteet ja miten niistä selviämme.

  Tapahtumaan liittyvien tosiasioiden selvittäminen ja puhuminen jonkun kanssa useimmiten auttavat eteenpäin. Itselleen kannattaa antaa aikaa. Kriisi vie voimia. Itsensä hyväksyminen kaikkine vaihtelevine tunteineen on ihan ok. Omasta itsestä huolehtiminen on tärkeää. Kun keho voi hyvin, on mielelläkin parempi olla.

  On hyvä muistuttaa itselleen, että kriisi on aina mahdollisuus. Kriisin jälkeen voimme valita suunnan, minne lähdemme kulkemaan. Kriisin läpikäyminen on mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen, voimme valita mielekkäämmän ja kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiamme tukevan suunnan elämällemme. Kriisi on käännekohta.

  Itse olen ehtinyt kokea monenlaisia kriisejä, koska on ollut monenlaisia elämänvaiheita. On ollut kaikenlaisia perheeseen, parisuhteeseen ja eroon liittyviä kriisejä. On ollut henkilökohtaisia kriisejä; ikään, painoon, ulkonäköön ja vaikka mihin liittyen. On ollut yleistä elämäntuskaa, kuolemaa, työhön liittyvää ja ties mitä. Kriisihän voi tulla melkein mistä vaan, jos sille on otollinen hetki ja maaperä. Jotkut kriisit ovat olleet hetkellisiä, niin sanotusti helppoja juttuja, kun taas toiset ovat vaatineet enemmän. Kaikki kriisit ovat olleet elämän käännekohdissa ja elämänvaiheen muutosten yhteydessä. Henkilökohtaisesti koen, että kriisi on siirtymävaihe kohti uutta. Vanha on käsiteltävä ja siitä on otettava tarpeellinen oppi, jonka voi viedä mukanaan tulevaan.

  Jos tunnet tarvetta keskustella ulkopuolisen kanssa, ota rohkeasti yhteyttä. Katsotaan yhdessä, mikä on tilanteesi ja kuinka voin olla sinulle avuksi. En ole terapeutti, mutta olen ammattilainen kuuntelemaan, tukemaan ja johdattamaan kriisistä eteenpäin. Autan kohtaamaan vaikeita asioita ja tunteita.

  Tunnistan omat osaamiseni rajat ja tarvittaessa ohjaan sinut muille ammattilaisille. Jostain on kuitenkin aloitettava. Ota rohkeasti yhteyttä.

  Lämpimin terveisin, Jaana

   

   

    Takaisin