+358 40 168 6300

    

hei,

olen jaana

 

Kuka olen

Minusta löytyy kaksi puolta; ulospäin suuntautuneen sosiaalisuus, iloisuus, innostuneisuus ja helposti lähestyttävyys sekä sisäänpäin suuntautuneen hiljaisuuden ja yksin olemisen tarve, levon ja rauhan kaipuu, intuitiivisuus ja herkkyys.

Nämä molemmat puolet ovat kiinteä osa minua ja ne tukevat ja tarvitsevat toisiaan. Samoin kuin järjen sekä intuition ja sisäisen viisauden kuunteleminen. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ennen kaikkea toisiaan tukevia. Vaikka olen eläväinen ja nauravainen, kuulen myös paljon mitä ei sanota ääneen. 

Eletyt vuodet ovat tuoneet eteeni monenlaista, niin iloa kuin haasteita. Vaikka haasteet ovat välillä melkein kaataneet minut, olen aina onnistunut löytämään uuden suunnan. Yksin se ei olisi onnistunut, ympärilläni on ollut hyvä tukiverkko ystävistä ja ammattilaisista. Siksi tiedän, miksi on niin tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Olen rohkeasti lähtenyt kohti uutta. Tietämättä, miten lopulta käy. Olen valinnoissani kuunnellut sekä järkeä että intuitiota, omaa sisäistä viisauttani. Olen tehnyt isojakin päätöksiä ilman, että minulla on ollut näkyvää järkisyytä. Olen vain tiennyt, että näin kuuluu tehdä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suin päin tekisin asioita ilman järjen häivää, myös järjelle on annettava tilaa.

Joskus joku on sanonut minua rohkeaksi. Enpä tiedä, on kyllä välillä pelottanut ihan mielettömästi. Ehkä rohkeutta onkin se, että ei anna pelon estää toteuttamasta haaveitaan.

Koen tärkeäksi tehtäväksi auttaa muita sillä tiedolla ja taidolla, jota olen itselleni vuosien varrella kerännyt. Oma kokemus on antanut taitoa ja rohkeutta tukea muita. 

Koulutus

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Tuotekehitystyön EAT & Johtamisen/yritysjohtamisen EAT
 • Value Trainer® - Arvovalmentaja
 • LCF Life Coach® & LCF Life Coach® Master
 • NLP Practitioner & NLP Master Practitioner
 • Mindfulness tunnetaitovalmentaja
 • Suomalainen eroseminaari® ohjaaja
 • Rakastava Valinta® parisuhdeseminaari ohjaaja
 • HLF® Rentoutusohjaaja
 • Reiki I & Reiki II
 • Intuitiivinen energiahoitaja
 • Näkijän polku
 • Valmentava tarot- ja energiatulkitsija (opinnot loppusuoralla)

Työhistoria

 • Perustaja & omistaja, Empeirike Oy (2016–)
 • Yli 20 vuoden kokemus talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävistä, sekä vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä

Toimintatapa

Toimintatapani on käytännönläheistä ja olen hyvän arjen puolestapuhuja. Teorioista viis, kunhan saadaan homma toimimaan.

Pohja tekemiselleni löytyy ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta, intuitiota ja energioiden kanssa työskentelyä unohtamatta. Tavoitteeni on auttaa eteenpäin. Menneisyyttä on hyvä ymmärtää, mutta siihen ei pidä jäädä märehtimään.

Tapani toimia on muotoutunut vuosien myötä omasta käytännön kokemuksestani yksityiselämässä, pk-yrityksen johtotehtävissä, yrittäjyydessä sekä lukemattomasta määrästä koulutuksia ja muuta aineistoa. Näistä kaikista on syntynyt ainutlaatuinen kokonaisuus, josta löytyy tarttumapintaa monenlaisiin tilanteisiin.

Missio ja visio

Arjen perustaidot

Arjen perustaidoilla tarkoitan sellaisia elämän perustaitoja, joiden avulla jokainen pystyy tekemään elämästään mahdollisimman hyvää, niin hyvää kuin se kyseisellä hetkellä on mahdollista.

Näihin perustaitoihin luen kuuluvaksi muun muassa taidon elää omien arvojen mukaista elämää ja taidon kunnioittaa omia ja muiden rajoja. Arjen perustaitojen avulla voimme elää omannäköisesti muita kunnioittaen.

Tolkussa pysyminen

Tolkussa pysymisen tavoitteena on, että jokaisella olisi mahdollisuus elää niin, että ylimääräinen ja turha karsiutuvat pois ja jäljelle jää tarkoituksenmukainen, mielekäs ja omien arvojen mukainen ja eteenpäin vielä toiminta.

Tällöin jokainen saa kokea itsensä ja elämänsä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Tasapainon löydyttyä hetkelliset horjahdukset eivät kaada kokonaisuutta, vaan voimme elää olemassa olevilla resursseilla arvokasta elämää.

Arvot

Uudelle utelias

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus, asioiden ja asiakkaiden kohtaaminen ”tyhjällä päällä”.

Koska asioilla on vähintäänkin kaksi puolta eikä mikään vaihtoehto ole puhtaasti hyvä tai huono, autan asiakasta näkemään asioista aukeavat mahdollisuudet ja potentiaalin. Kannustan asiakasta avoimeen, rohkeaan ja suureen ajatteluun ja unelmointiin.

Härnäävästi herättelevä

Meillä on monesti taipumus juuttua yhteen ja samaan näkökulmaan ja näin jumitamme koko tilanteen.

Minä olen asiakkaalle se, joka esittää ne tyhmät kysymykset. Kysymyksillä herätellään asiakas huomaamaan, että asian voi nähdä myös monella muullakin tapaa. Kysymykset esitetään herättelevästi, kyseenalaistaen ja tarvittaessa vähän provosoiden, mutta aina rakentavasti ja niin, että tilanteesta jää positiivinen tunne.

Rohkeasti rakentava

Meillä jokaisella on lupa unelmoida ja asettaa suuria tavoitteita. Jokainen on arvokas ja hyväksytty, ovatpa hänen näkemyksensä ja mielipiteensä millaisia tahansa.

Tehtävänäni on rohkaista asiakastani uskomaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa, auttaa häntä löytämään ratkaisuja ja tekemään valintoja. Autan asiakastani rohkeasti rakentamaan hänelle itselleen sopivaa elämää, rohkeutta toimia omien arvojen mukaisesti.