+358 40 168 6300

    

Millainen minä olen

 

Kuka olen

Minusta löytyy kaksi puolta; ulospäin suuntautuneen sosiaalisuus, iloisuus, innostuneisuus ja helposti lähestyttävyys sekä sisäänpäin suuntautuneen hiljaisuuden ja yksin olemisen tarve, levon ja rauhan kaipuu, intuitiivisuus ja herkkyys.

Nämä molemmat puolet ovat kiinteä osa minua ja ne tukevat ja tarvitsevat toisiaan. Nämä ominaisuudet yhdistettäessä asiakaskohtaaminen muodostuu juuri sellaiseksi, mitä siinä hetkessä tarvitaan. Vaikka olen eläväinen ja nauravainen, kuulen myös paljon mitä ei sanota ääneen. 

Eletyt vuodet ovat tuoneet eteeni monenlaisia tapahtumia. Ne ovat antaneet minulle laajan näkökulman ja ymmärryksen erilaisiin elämän vastaan tuomiin tilanteisiin. Joskus niitä kutsutaan ongelmiksi, mutta oikeasti ne ovat mahdollisuuksia.

Olen rohkeasti lähtenyt kohti uutta. Tietämättä, miten lopulta käy. Joskus joku on sanonut minua rohkeaksi. Enpä tiedä, on kyllä nimittäin pelottanut. Ehkä rohkeutta onkin se, että ei anna pelon estää toteuttamasta unelmiaan.

Omaa elämänkokemustani hyödyntämällä voin auttaa toisia kehittymään ja rohkaista eteenpäin. Uskon, että kehitys tapahtuu vaiheittain, vähitellen ja vaatien välillä pysähtymistäkin. Kaiken kaikkiaan kehittymisessä on aina kyse itsensä arvostamisesta ja tarttumisesta elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Koulutus

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Tuotekehitystyön EAT & Johtamisen/yritysjohtamisen EAT
 • Value Trainer® - Arvovalmentaja
 • LCF Life Coach® & LCF Life Coach® Master
 • NLP Practitioner & NLP Master Practitioner
 • Mindfulness tunnetaitovalmentaja
 • Suomalainen eroseminaari® ohjaaja
 • Rakastava Valinta® parisuhdeseminaari ohjaaja
 • HLF® Rentoutusohjaaja
 • Intuitiivinen energiahoitaja

Työhistoria

 • Perustaja & omistaja, Empeirike Oy (2016–)
 • Yli 20 vuoden kokemus talous- ja henkilöstöpäällikön tehtävistä, sekä vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä

Toimintatapa

Toimintatapani on luonnollista ja yksinkertaista, se on helposti arkeen jalkautettavaa toimintaa. Suurten harppausten sijaan lähdetään aina liikkeelle pienistä asioista.

Tärkeintä on saada aikaan muutos toimintaa ohjaavissa ajatusmalleissa ja uskomuksissa. Päämääränäni onkin tiedostaa nykyinen tilanne realistisesti, mutta samalla ymmärtää, että jokaisella on täydet mahdollisuudet lähestulkoon mihin vain.

Valmennustapani on syntynyt omasta käytännön kokemuksestani yksityiselämässäni, pk-yrityksen johtotehtävissä, yrittäjyydessä ja lukuisista koulutuksista. Näistä elementeistä syntyy ihmisläheinen kokonaisuus, jossa edetään arkikielellä ja arkeen sopivalla tavalla.

Missio ja visio

Arjen perustaidot

Arjen perustaidoilla tarkoitan sellaisia elämän perustaitoja, joiden avulla jokainen pystyy tekemään elämästään mahdollisimman hyvää, niin hyvää kuin se kyseisellä hetkellä on mahdollista.

Näihin perustaitoihin luen kuuluvaksi muun muassa taidon elää omien arvojen mukaista elämää ja taidon kunnioittaa omia ja muiden rajoja. Arjen perustaitojen avulla voimme elää omannäköisesti muita kunnioittaen.

Tolkussa pysyminen

Tolkussa pysymisen tavoitteena on, että jokaisella olisi mahdollisuus elää niin, että ylimääräinen ja turha karsiutuvat pois ja jäljelle jää tarkoituksenmukainen, mielekäs ja omien arvojen mukainen ja eteenpäin vielä toiminta.

Tällöin jokainen saa kokea itsensä ja elämänsä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Tasapainon löydyttyä hetkelliset horjahdukset eivät kaada kokonaisuutta, vaan voimme elää olemassa olevilla resursseilla arvokasta elämää.

Arvot

Uudelle utelias

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus, asioiden ja asiakkaiden kohtaaminen ”tyhjällä päällä”.

Koska asioilla on vähintäänkin kaksi puolta eikä mikään vaihtoehto ole puhtaasti hyvä tai huono, autan asiakasta näkemään asioista aukeavat mahdollisuudet ja potentiaalin. Kannustan asiakasta avoimeen, rohkeaan ja suureen ajatteluun ja unelmointiin.

Härnäävästi herättelevä

Meillä on monesti taipumus juuttua yhteen ja samaan näkökulmaan ja näin jumitamme koko tilanteen.

Minä olen asiakkaalle se, joka esittää ne tyhmät kysymykset. Kysymyksillä herätellään asiakas huomaamaan, että asian voi nähdä myös monella muullakin tapaa. Kysymykset esitetään herättelevästi, kyseenalaistaen ja tarvittaessa vähän provosoiden, mutta aina rakentavasti ja niin, että tilanteesta jää positiivinen tunne.

Rohkeasti rakentava

Meillä jokaisella on lupa unelmoida ja asettaa suuria tavoitteita. Jokainen on arvokas ja hyväksytty, ovatpa hänen näkemyksensä ja mielipiteensä millaisia tahansa.

Tehtävänäni on rohkaista asiakastani uskomaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa, auttaa häntä löytämään ratkaisuja ja tekemään valintoja. Autan asiakastani rohkeasti rakentamaan hänelle itselleen sopivaa elämää, rohkeutta toimia omien arvojen mukaisesti.