+358 40 168 6300

    

Blogi

 
 • Aika

  Wikipedian mukaan: "Aika on olemassaolon ja tapahtuminen jatkuvaa ilmeisesti peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta. Aika on fysiikan perussuure, jonka yksikkö on sekunti. Sen lisäyksiköitä ovat minuutti ja tunti. Näistä kertautuvat vuorokausi, viikko, kuukausi ja vuosi. Ajan mittaaminen tarkoittaa lyhyiden aikojen mittaamista erilaisilla kelloilla ja elektronisilla ajanottajilla. Ajan olemuksesta, eli "Mitä aika on?", on väitelty jo antiikin Kreikan ajoista lähtien, ja filosofit ovat esittäneet siitä keskenään vastakkaisia käsityksiä. Kiistelyä on herättänyt se, onko aikaa olemassa kellojen ulkopuolellakin vai onko se puhtaasti ihmisen luoma käsite, ja siitä, onko aika liikettä ja muutosta vai peräkkäisten hetkien sarja."

  Niin tai näin. Meillä jokaisella on oma kokemuksemme ajasta ja onko sitä riittävästi vai ei. Välillä aika tuntuu junnaavan paikoillaan ja toisinaan se taas häviää kuin huomaamatta. Eteenpäin aika tuntuu pitkälle, taaksepäin lyhyelle. Koemme eri aikoina ajan eri tavalla ja jokainen kokee ajan omalla tavallaan. Mutta lähtökohta on se, että sekunnit ja siitä kertyneet tunnit ja vuorokaudet ovat kaikille samanmittaisia ja niitä on yhtä paljon tietyllä ajanjaksolla. 

  Ajan kokeminen riippuu pitkälti siitä, miten käytämme aikaamme. Meneekö kaikki aika väkinäiseen vääntämiseen vai onko aikaa mieluisaan tekemiseen. Aikaa emme voi hallita, sekunnit kuluvat samalla tavalla riippumatta siitä mitä teemme. Omaan ajankäyttöömme sen sijaan voimme vaikuttaa ja siten vaikuttaa siihen, millainen kokemuksemme ajasta on.

  Monesti katsomme aikaa taaksepäin. Sieltä on hyvä ottaa muistot ja oppi mukaan, mutta menneisyydessä ei voi elää, sehän on jo mennyttä eikä takaisin tule. Tulevaisuuteenkin tähystämme usein. Tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet ovat hyvä asia, mutta tulevaisuutta ei voi elää etukäteen. Kyllä se vaan on niin, että käytettävissämme on vain tämä hetki jossa juuri nyt olemme. Kun elämme rikasta tätä hetkeä, saamme menneisyyteen hienoja muistoja ja luomme hyvää pohjaa tulevaisuudelle. Tähän hetkeen, nykyisyyteen, voimme vaikuttaa.

    Takaisin