Arvomaailmani

Uudelle utelias

Tämä tarkoittaa minulle ihmisenä ja valmentaja sitä, että toimin ennakkoluulottomasti ja avoimesti uusia asioita kohtaan. Olen utelias oppimaan uutta ja kehitän koko ajan omaa ammattitaitoani. En tyrmää itselle vieraita ja uusia asioita tai vaihtoehtoja vain siksi, että ne ovat minulle vieraita. Olen valmis punnitsemaan uusien ja erilaisten vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja etsimään niiden potentiaalin ja positiiviset puolet.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että kunnioitan ja arvostan asiakkaan näkemyksiä ja kuuntelen asiakkaan näkemykset ilman ennakko-oletuksia. Kohtaan asiakkaan ns. ”tyhjällä päällä” ja uteliaana kuulemaan asiakkaan näkökulman. Utelias ja avoin asenne asioita kohtaan, asiakkaan lähtökohtia kunnioittaen. 

Asiakas saa täyden huomioni. Koska kaikilla asioilla on vähintäänkin kaksi puolta, autan asiakasta löytämään hyviä puolia ja näkemään asioista aukeavat mahdollisuudet ja potentiaalin. Mikään vaihtoehto ei ole puhtaasti hyvä tai huono, on vain meille paremmin tai huonommin sopivia vaihtoehtoja. Autan asiakasta ennakkoluulottomasti punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja, arvostelematta tai arvottamatta asiakkaan näkemyksiä. Asiakas saa turvallisen ympäristön punnita eri näkökulmia, antaa tilaa myös sellaisille ajatuksille, joita ei muuten ehkä uskaltaisi sanoa ääneen.

Omalla avoimuudellani ja ennakkoluulottomuudellani, ja joskus hullulta kuulostavilla näkemyksilläni, kannustan myös asiakasta avoimeen, rohkeaan ja suureen ajatteluun ja unelmointiin.

Härnäävästi herättelevä

Ehdottomasti positiivinen. Kaikessa toiminnassa on positiivinen vire, joka tukee ja kannustaa uusien mahdollisuuksien löytämistä. Asiakkaan härnäämistä ja herättelemistä miettimään ja pohtimaan, myönteisellä tavalla ja pilke silmäkulmassa. Oma kehittyminen ja ja itsensä kehittäminen antavat minulle uusia työkaluja herätellä asiakasta kohtaamaan ja oivaltamaan tilanteet uudella tavalla. Positiivisesti, härnäävästi, kyseenalaistavasti ja leppoisasti asiakasta kuunnellen. 

Meillä monesti on taipumus juuttua yhteen ja samaan näkökulmaan ja näin jumitamme koko tilanteen. Emme näe ulospääsyä harmia aiheuttavasta tilanteestamme. Minä olen asiakkaalle se, joka pilke silmäkulmassa esitän ne tyhmät kysymykset. Näin herättelen hänet huomaamaan, että asian voi nähdä myös monella muullakin tapaa kuin sillä, mihin hän on juuttunut kiinni. Kyseenalaistaminen tapahtuu rakentavasti, tarvittaessa ehkä vähän provosoivastikin, mutta aina rakentavasti ja niin, että tilanteesta jää hyvä ja positiivinen tunne.

Asiakkaan hellävarainen ravistelu ajatusten tasolla merkitsee sitä, että kysymyksilläni härnään ja herättelen pohtimaan asiaa monesta eri näkökulmasta ja näin autan asiakasta löytämään ratkaisun. Tehtäväni ei ole antaa vastauksia, vaan nimenomaan herätellä asiakasta itse löytämään uusia ajattelumalleja.
 

Rakentavasti juureva

Tämä kuvaa minulle luotettavuutta ja rehellisyyttä sekä hyvää ja toista kunnioittavaa käytöstä, hyvää itsetuntoa ja läsnäoloa. Pysyvyyttä ja varmuutta, se tehdään mitä luvataan. Myös sitä, että olen helposti lähestyttävä, välittävä, lämmin henkinen ja positiivisesti asioihin suhtautuva. Meillä on lupa unelmoida ja asettaa suuria tavoitteita, ottaen huomioon realiteetit. Rehtiä ja reilua, tasa-arvoista tapaa toimia, asiakaslähtöisesti aina parhaani tehden.

Asiakkaalleni yritän tarjota mahdollisimman luontevan ja turvallisen tilan, jossa hänellä on mahdollisuus käsitellä henkilökohtaisia ja ehkä kipeitäkin asioita. Pyrkimyksenäni on, että hän tuntee olevansa turvassa. Luottamus on minulle kunnia-asia. 

Haluan luoda asiakkaalleni tunteen, että hän on arvokas ja hänen näkemyksiään arvostetaan ja kunnioitetaan. Yritän parhaani, että asiakas saa tuntea olevansa arvokas ja hyväksytty, olipa hänen näkemyksensä ja mielipiteensä millaisia tahansa. Sillä jokainen itse on oman itsensä paras asiantuntija. Minun tehtäväni on vain auttaa jokaista itse löytämään omat ratkaisunsa ja tekemään omat valintansa. Tämän teen vahvistamalla asiakkaan omaa uskoa itseensä ja kannustamalla häntä näkemään omat mahdollisuutensa ja potentiaalinsa.

Rauhallisen ja turvallisen tunteen luon omalla läsnäolollani. Olen sillä hetkellä vain asiakastani varten. Turvallisuutta luo myös rehellisyys sekä lupausten pitäminen. Osoitan asiakkaalle arvostusta sillä, että olen ajoissa paikalla ja ennakkoon valmistautuneena, mutta avoimena ja ennakkoluulottomana. Otan asiakkaani vastaan avoimesti, ennakkoluulottomasti ja vilpittömästi parhaani tehden, tarvittaessa uskallan myöntää oman osaamattomuuteni.