Missioni ja visioni

  

MISSIO

Arjen perustaitojen huolto

Arjen perustaidoilla tarkoitan sellaisia elämän perustaitoja, joiden avulla arki kulkee siten kuin sen haluamme kulkevan. Tarkoitan sitä, että voisimme jokainen elää omien arvojemme mukaista elämää, sitä niin kutsuttua oman näköistä elämää. 

Toisinaan kuitenkin hukkaamme sen tiedon, joka meillä on. Saatamme jopa unohtaa huolehtia kaikkein tärkeimmistä elämän perusasioista koska emme muista, mikä oikeastaan onkaan tärkeää.

Välillä vaaditaan uskallusta pysähtyä ja katsoa, onko nykyhetki sellainen kuin sen haluaa olevan vai onko tarvetta miettiä uusia keinoja ja välineitä, joilla arkea voisi helpottaa. Aina aika ajoin on hyvä tehdä huolto myös omille arjen perustaidoille, on hyvä tarkistaa, onko kaikki hyvin ja tarvittaessa etsiä työkalut tilanteen muuttamiseen.
 


VISIO

Tolkussa pysyminen

Tulevaisuuden näkemykseni on se, että meistä jokainen voi toimia omien arvojensa mukaisesti. Niin, että ylimääräinen ja turha karsiutuvat pois ja jäljelle jää vain tarkoituksenmukainen, mielekäs omien arvojen mukainen ja eteenpäin vievä toiminta. Niin, että toiminnassa ovat yhtä lailla mukana järki ja tunne, ilo ja suru sekä kaikki mitä arkeen kuuluu, mutta niin että tasapaino säilyy. 

Tällöin jokainen saa kokea oman elämänsä ja arkensa arvokkaaksi ja tärkeäksi. Elämän tilanteet muuttuvat, voi tulla äkillisiä ja yllättäviä muutoksia ja arki tuntuu välillä helpommalle ja välillä raskaammalle. Mutta kun löydämme tasapainon, hetkelliset horjahdukset eivät meitä kaada. Näemme tilanteemme realistisesti ja jatkamme olemassa olevilla resursseilla niin arvokasta ja tasapainoista elämää kuin sillä hetkellä se on mahdollista.

 

Ota yhteyttä ja varaa aikasi!