Mitä kaipaat työelämääsi?

  

In-House Coaching

Yhteinen valmentaja yksilöille

Valmennuspalvelut työyhteisön sisällä auttavat työntekijöitä voimaan paremmin. Kun työntekijät voivat hyvin, yrityksen tuottavuus paranee ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenee. In-house coachingissa yritys hankkii minut koko työyhteisön tueksi. Valmentajan tuella yhdenkään työntekijän ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan mieltään vaivaavia asioita, jolloin paineet työnteossa vähenevät ja työviihtyvyys paranee.

Valmennus tapahtuu osana työyhteisön arkea, jossa kohtaan jokaisen työntekijän yksilönä. Voimme käsitellä yhdessä niin töihin kuin henkilökohtaiseenkin elämään liittyviä asioita. Usein nämä kaksi kulkevat käsi kädessä ja yksi vaikuttaa toiseen. Tällöin on tärkeää katsoa elämää kokonaisuutena. Valmentajana autan yritystä löytämään jokaisen työntekijänsä voimavarat, jotta koko työyhteisö voi hyvin sekä töissä että kotona.

Valmennuksissani ilmapiiri on lämmin ja turvallinen. Kanssani käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta valmennuksessa nousevia asioita voidaan ottaa esiin työnantajan kanssa näin toivottaessa.

  • Parempaa työilmapiiriä

  • Lisää työhyvinvointia

  • Arvostusta työntekijöille ja työnantajille

  • Uusia näkökulmia töihin ja kotiin